En av inspirationskällorna till Zen-coaching är A.H. Almaas och vad han kallar “The Diamond Approach”. Egentligen känner jag att han säger samma sak som Tolle, men kanske på ett sätt som är mer poetiskt, fyllt av adjektiv och måleriskt. Tolle är mer konkret. Några citat jag verkligen gillar från Almaas bok The Unfolding Now:

What else is there but now? The rest is just stories in our mind. If you believe the stories of your mind, you believe in past and future as possibilities. (p.157)

The more we are the presence, the more we are in the present. (p. 155)