P.S. Detta inlägg kan klassas som “alternativt” – känsliga läsare varnas! 😉

I somras provade jag fem rytmer för första gången på Ängsbacka, en dansmeditation som skapats av Gabrielle Roth. Otroligt bra, frigörande och spännande upplevelse. Och om du skulle snubbla över det någon gång – prova. De 5 rytmerna handlar inte om dans i form av stegkombinationer, utan är mer ett kroppsligt uttryck. Varje person uppmuntras till att hitta sitt eget rörelseuttryck. Rytmerna, eller de fem delarna av meditationen är Flöde, Staccato, Kaos, Lyrik och Stillhet. Kolla in fem rytmer här.

För min egen del tycker jag att fem rytmer fungerar alldeles lysande i kombination med Zen-coaching.