…Inger Edelfeldts bok om Zen-coaching (och andra terapiformer hon testat, men med huvudfokus på ZC). Är halvvägs igenom just nu och fascinerad över hur ärligt hon delar med sig av sina erfarenheter. Självutlämnande och autentiskt.

Och på sidan 57 stannar jag upp. Håller nästan andan. Andäktigt. Och håller med så att tårna krullar sig. PRECIS såhär har jag själv till och med kallat vissa personer jag mött:

“Faktum är att just starka möten med människor – katalysatorpersoner brukar jag kalla dem – har varit vad som oftast fått mig att gå nya vägar i mitt liv. Det har varit vägar som visat sig vara utvecklande och gjort mitt liv rikare.”

Wow.
Läser vidare…