Ord som förflyttar sig mellan språk, mellan betydelser och mellan århundraden är oerhört fascinerande. Ett av engelskans snyggaste ord tycker jag är Aardvark. Självfallet är det inte ett engelskt ord från början, utan härstammar från Afrikaans (dvs västgermanska som talas av främst vita i Sydafrika) och betyder bokstavligen Jord-Gris (Aard=Jord).

Ett sånt där ord som jag inte längre vet om jag drömt ihop etymologin bakom eller om det faktiskt är någon som lärt ut det till mig är att det engelska ordet Eavesdropping (att tjuvlyssna på någon) egentligen är detsamma som det västgötska ordet Öfsadröp (regnvatten som droppar från ett hus). Slår upp det och mycket riktigt:

eavesdropper mid-15c., from M.E. eavesdrop, from O.E. yfesdrype “place around a house where the rainwater drips off the roof,” from eave (q.v.) + drip. Technically, “one who stands at walls or windows to overhear what’s going on inside.”

Sen tycker jag rent spontant att svenskan borde plocka tillbaka det vackra ordet vindöga för fönster, som norrmännen och engelsmännen valt att bevara.