Påminner om detta igen – BOB vill att alla delar sina “lyckligaste stunder” med honom, då han ska framföra en dialog om lycka på Dramatens scen om 4 veckor och 5 dagar och behöver inspiration. Inga dikter eller noveller, bara en enkel beskrivning om vad som är lycka för dig.

Vad får han av mig?

Lycka för mig är att vara i kontakt med kärlek, flöde, kreativitet och glädje, och att känna att jag bidrar till något större än mig själv. Kärlek för mig är närhet och omtanke. Flöde för mig är synkronicitet och vardagsmagi. Kreativiet är för mig skapandeprocessen genom skrivande, målande, fotograferande. Glädje är för mig den där kittlande magkänslan, lite lik förälskelse, som känns så jädra helande och stark, som att dansa fram på gatan. Och att bidra, det är att skapa mening, att inte stå ensam, att ha makt att påverka.”