Fick en fråga av Johannes (tack för att du frågar) om hur man ska tolka svaren på de klargörande frågorna. För mig handlar det mycket om vad jag kommer i kontakt med när jag ställer mig själv frågorna. Vilka känslor jag kommer i kontakt med och vilka behov det är som blir mötta eller inte blir mötta.

– Vilka känslor kommer du i kontakt med när du tänker på ditt jobb – är det “positiva” eller “negativa” känslor? Vilka är övervägande?

– Vilka behov möter ditt jobb? Kanske är det trygghetsbehovet som möts med en stadig inkomst? Vilka behov möts inte? Är det kanske frihet, kreativitet och glädje?

Den sista frågan är kanske den mest spännande, om något magiskt inträffade som ändrade ditt arbete till det bättre – Vad skulle det vara? VAD SOM HELST. Var galen och konkret.
Skulle det kunna vara att: Du fick mer kreativt uttryck på jobbet?
Vad skulle det i så fall vara rent konkret?

– Att du skrev en blog åt företaget och uppdaterade den dagligen?
– Att din arbetsmiljö var mer kreativ, att du fick måla om kontoret?
– Att ni införde en kreativ workshop en gång i månaden, lite som “roliga timman” där ni brainstormade tillsammans?
– Annat? Anything?

Eller är det så mycket negativa känslor och få mötta behov att du känner att du vill ÄNDRA din arbetssituation? Eller är det så mycket positiva känslor och behov att du vill hylla dina härliga medarbetare på något sätt, visa tacksamhet?

Som jag ser det så ju mer konkret man är i sin förfrågan om vad man skulle vilja ha, och desto tydligare man uttrycker den, desto mer sannolikt är det att man får det.