Herr O påpekar att stick i stäv betyder tvärtemot. Ha ha ha. Menade jag ju inte i inlägget nedan. Såklart. Menade ju att värderingarna var precis som mina egna. Konstigt uttryck, trött hjärna. Ja, ni fattar. La-la-la.