Såg ett intressant reportage igår som handlade om kvinnors situation före och efter kristendomens inträde i Sverige. Om hur polyteismen och värderingarna i asatron gav kvinnor en betydligt bättre situation än den stränga läran som trängde sig på kring år 1000 och gav män total makt, gjorde dem överordnande vid födseln och uppmanade henne att tiga i församlingen.

Själva skapelseberättelserna i sig ger ju hierarkin; Den kristne Guden skapade Adam. Därefter skapade han Eva av hans revben. När asagudarna skapade människorna omformade de två träd till en man och en kvinna. Träd av lika värde. Det som också slog mig som mycket intressant är att kristendomen tillåter kvinnliga präster idag endast i de områden där asatron var den gamla religionen.

Jag undrar så vad som hade hänt med synen på sexualitet, till exempel, om lite mer av asatron hade fått leva kvar efter kristendomens inträdande? Vad hade hänt om vi hade fått indoktrineras lite mer med våra förfäders polyteistiska och positiva livsåskådning, där livet blev betraktat som en gåva och där respekten för naturen var absolut?

Med detta tema startar jag fredagen den 7 januari, och börjar läsa i Richard Dawkins The God Delusion. Gomorron!