I Första Mosebok anges toppen av berget Ararat som den plats där Noas ark strandade. Det finns spekulationer om att den så kallade “Araratavvikelsen” är resterna av Noas ark. Eftersom området är en turkisk militär skyddszon har ingen expedition ännu kunnat nå platsen.
Konstigt.
Spännande.
Mystiskt.

Är det en ark? Är det en bergsformation? Är det en stor hyllning till det kvinnliga skötet? Who knows.