Det är tydligen internationella “krama-en-bibliotekarie-dagen” idag.
Där ser man. Jag tycker ju överlag att folk ska kramas mer, så varför inte?
Man kanske kan jobba från Biblioteket idag?