Dagen:Liksom Sisyfos släpar jag den stora stenbumlingen uppför den branta slänten. Pustar, frustar, sliter. Och just som jag tänker att nu, nu är vi snart uppe, nu hittar vi snart en lösning, nu kan vi sluta en cirkel, då säger det bada-bom och så tappar jag greppet. Så ligger stenen därnere igen, vid foten av kullen.
“Välkommen”, säger den Ukrainske coachen inom mig, också känd som den inre kritikern. “Välkommen till den kommunala världen, en värld som har helt andra värden än att sluta cirklar, ta snabba beslut och driva igenom idéer. Välkommen!”