Den enda smärta vi någonsin kan känna är att
tro att vi skall vara på något annat sätt än vi är.