I lokaltidningen läser jag om det spännande projektet där fyra akademiska coacher från Skövde Högskola coachar ett gäng Skövdeprofiler till att uppleva mer lycka i sitt liv. En av coacherna är dessutom utbildad Zen-coach, och det är hon som bloggar om projektet på lyckobloggen. Jag följer projektet med intresse.

Det finns en massa bra länkar och lästips där också, och intressanta inlägg om lycka. Om man nu ska kalla lycka för just lycka. Man kan läsa att:
“Det finns två sorters lycka. Den ena är livstillfredsställelse – hur man ser på sitt liv i stort och hur nöjd man är. Den andra sortens lycka är välbefinnande – hur vi i snitt känner oss i enskilda ögonblick.”

Jag känner mig fantastiskt tillfreds med nummer ett; dvs med mitt liv i stort. Nästan så att jag kan få “lyckorus” ibland och knappt tro att det är sant. Sen kan nummer två, det enskilda ögonblicket variera beroende på dagsform, yttre och inre händelser. Beröring tror jag är den största lyckokicken för mig och avslappnande stunder med Herr O och goda körsbär, närvaro, samspel och när människor engagerar sig och bidrar, skön musik, att bli sedd, att skapa… Lycka kan vara små konstiga konkreta saker. Som när jag får ett icke uppfyllt behov tillgodosett från otippat håll, det kan vara härligt. (Som när man hittar en toalett mitt ute i ingenstans när man är jättekissenödig, till exempel).
Och synkronicitet. När allt bara flödar.
DET gör mig tillfreds.

Är du lycklig?
Vad är lycka för dig?